Grammatikkurs-B

Kurset er for A2-B1 nivå og ment for voksne innvandrere. På Grammatikkurs-B som innholdes verb, adverb, preposisjoner, helsetninger, leddsetninger og tekst. Neste år holdes Grammatikkurs-A lærer en substantiv, tall & mengder, pronomen, adjektiv,  pekeord og eiendomsord. 

  • Nivå: A2-B1,  39  timer (3 timer x13 uker).
  • Periode: Tirsdager,  10.september-10.desember 2019 (unntatt uke 41)
  • Tid: kl.17.30-20.00 (inkl. én pause).
  • Læremidler:  Praktisk norsk 2 som beskrevet.
  • Pris: kr. 70,- pr time. 70 x 39 = NOK 2730,-
    * Læremidlene inngår ikke i kursprisen.

Påmelding:
Les kursbetingelsene og fyll ut påmeldingsskjema nedenfor. Når påmeldingen er registrert, får du epost med opplysninger om kontonummer for betaling. Når betalingen er registrert, får du en bekreftelse sammen med ytterligere informasjon om blant annet møtested.

— oOo —